Kuruluş ve Bağlılık - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Kuruluş ve Bağlılık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan ile yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Başkanlık doğrudan Bakana bağlıdır.
  • Başkanlığın çalışma merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de çalışma merkezidir.
  • İhtiyaç halinde, Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. Çalışma merkezlerinde, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.
  • Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri başkanlığa bağlı büro tarafından yürütülür.