Başkanlığın Görevleri - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Başkanlığın Görevleri

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı doğrudan Bakana bağlı olup, Bakanın emir veya onayı üzerine, aşağıdaki görevleri yapar: 
  • Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata,   stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik teklif hazırlamak. 
  • Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet, iş ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 
  • Bakan tarafından belirlenen konularda araştırma ve incelemeler yapmak. 
  • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.