Başkan Dr. Süleyman HACICAFEROĞLU - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Başkan Dr. Süleyman HACICAFEROĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı  Dr. Süleyman HACICAFEROĞLU 1967 yılında Trabzon’un Sürmene İlçesinde doğdu.

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde 1991 yılında, yüksek lisans eğitimini 2019 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında “İki Savaş Arası Dönemde Türkiye-İngiltere İlişkileri (1923-1939)” üzerine, Doktora eğitimini ise 2022 yılında aynı üniversitenin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Bilim Dalında “Türkiye-Almanya Karşılaştırmalı İmar ve Kentsel Dönüşüm; İstanbul ve Berlin Örneklemi” üzerine  tamamladı.

1992-1995 yılları arasında özel sektörde iş geliştirme ve müşteri ilişkiler departmanında koordinatör ve bölüm sorumlusu olarak çalıştı.

1995 yılında memur olarak göreve başladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde 2000-2002 yılları arasında idareci, 2003-2021 yılları arasında da Müfettiş olarak görev yaptı.

2021-2022 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığı ve Denetim Hizmetleri Başkanlığı görevlerini vekaleten yürüttü. 04.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denetim Hizmetleri Başkanı olarak asaleten atandı.

1993 yılından günümüze kadar çeşitli vakıf, spor ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu üyeliklerinde ve başkanlıklarında bulundu. 2007-2021 tarihleri arasında kurucu başkanlığını yaptığı Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneğinin genel başkanlığını yürüttü.

“Yolsuzluklarla Mücadele ve Teftiş Kurulları", "1. Ulusal Belediyelerde Denetim ve Beklentiler", "Kentsel Dönüşüm: İstanbul Kâğıthane İlçesi Stratejik Uygulaması" başlıklı kitapları ile çeşitli dergi ve internet sitelerinde yayınlanmış mesleki makaleleri bulunmaktadır.

İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.